Cộng đồng

Các vấn đề cộng đồng

Về công tác cộng đồng

Nhóm Quan hệ Cộng đồng tại North East Medical Services (NEMS) cam kết đảm bảo mọi cá nhân đều có các nguồn lực và hỗ trợ cần thiết để phát triển. Chúng tôi làm việc với các đối tác cộng đồng để phát triển các sáng kiến tiếp cận cộng đồng và mở rộng nguồn lực bệnh nhân trên khắp Khu vực Vịnh San Francisco. Để tìm hiểu thêm hoặc kết nối với chúng tôi, vui lòng liên hệ qua email tại vận độ[email protected] và đăng ký nhận bản tin dưới đây!

Đăng ký nhận bản tin các vấn đề cộng đồng

Luôn kết nối với các Dịch vụ Y tế Đông Bắc: Nhận tin tức mới nhất, sự kiện nổi bật và cập nhật quan trọng!

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Bạn đang đăng ký nhận bản tin cộng đồng của chúng tôi, nơi bạn có thể giữ liên lạc với tất cả những điều mới đang diễn ra tại NEMS. Điều này khác với bản tin bệnh nhân mà chúng tôi gửi cho bệnh nhân.