Tìm hiểu thêm về các Lớp Giáo dục Sức khỏe MIỄN PHÍ cho bệnh nhân NEMS!

NEMS Health Education có các hoạt động / lớp học miễn phí sau đây được lên kế hoạch cho bệnh nhân, bao gồm Hội thảo Giải pháp Công nghệ, Hội thảo Xét nghiệm Kháng nguyên Nhanh COVID-19, Hội thảo An toàn Thuốc, v.v.

Vui lòng bấm vào nơi đây để xem hoặc tải xuống lịch trình (có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Trung).

Mọi thắc mắc hoặc đăng ký lớp học, vui lòng liên hệ Phòng Giáo dục Sức khỏe theo số máy (415) 391-9686. 5843 .

ĐĂNG LẠI