Tiêu điểm của Bộ phận NEMS là cái nhìn sâu sắc về các nhóm khác nhau tạo nên Dịch vụ Y tế Đông Bắc. Chúng tôi đã hỏi người đứng đầu từng Bộ phận NEMS những câu hỏi về bản thân họ và nhóm của họ để thu thập thông tin được cung cấp. Thông qua loạt bài này, chúng tôi hy vọng bạn tìm hiểu thêm về các nhân viên Nhà thuốc của chúng tôi, những người cung cấp dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ cho cộng đồng của chúng ta.

 

ĐĂNG LẠI