Anselm Lam, MD

Anselm Lam, MD

林安生 醫生

Ngôn ngữ: Quan thoại, Quảng Đông, Anh
Địa điểm: 1520 Stockton Street, 2nd Floor, San Francisco, CA 94133
Giáo dục: Cao đẳng Y tế Wisconsin (Milwaukee, WI); Bệnh viện St. Michael, Cư trú và Thực tập Y học Gia đình (Milwaukee, WI)
Hứng thú chuyên môn: Y học tổng hợp
Lợi ích cá nhân: Một chút của tất cả mọi thứ