Ngôn ngữ: Quan thoại, Quảng Đông, Anh
1520 Stockton Street, 2nd Floor,
San Francisco, CA 94133
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh
650 Polk Street,
San Francisco, CA 94102
Ngôn ngữ: tiếng Quảng Đông, tiếng Anh
1450 Noriega Street,
San Francisco, CA 94122

Các dịch vụ có sẵn: Nội khoa, Phòng khám gia đình, Nhi khoa, Sản phụ khoa, Chuyên khoa y tế, Châm cứu, Thần kinh cột sống, Sức khỏe hành vi, Dinh dưỡng, Nha khoa, Đo thị lực, Dược phẩm, X-quang / X-quang, Phòng thí nghiệm, Giáo dục sức khỏe, Dịch vụ thành viên (Đăng ký, Đủ điều kiện và Ghi danh)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Quảng Đông, Tiếng Quan Thoại, Tiếng Việt, Tiếng Toishan, Tiếng Thượng Hải, Tiếng Đài Loan, Tiếng Miến Điện, Tiếng Tagalog, Tiếng Tây Ban Nha y tế
1520 Stockton Street,
San Francisco, CA 94133
Thứ Hai đến Thứ Sáu
8 giờ sáng - 6 giờ chiều
Đã ngồi
8:00 sáng - 12:00 trưa, 1:00 chiều - 5:00 chiều
Mặt trời
Đã đóng cửa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha y tế
211 Eastmoor Avenue,
Daly City, CA 94015
Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông (đàm thoại), Quan Thoại (đàm thoại), Tiếng Anh
2574 San Bruno Avenue,
San Francisco, CA 94134

Các dịch vụ có sẵn: Nội khoa, Phòng khám gia đình, Nhi khoa, Sản phụ khoa, Chuyên khoa y tế, Sức khỏe hành vi, Dược phẩm, Phòng thí nghiệm, Giáo dục sức khỏe, Dịch vụ thành viên (Đăng ký, Đủ điều kiện và Ghi danh)

Ngôn ngữ:
211 Eastmoor Avenue,
Daly City, CA 94015
Thứ Hai đến Thứ Sáu
8:00 sáng - 12:00 trưa, 1:00 chiều - 5:00 chiều
Đã ngồi
8:00 sáng - 12:00 trưa, 1:00 chiều - 5:00 chiều (Thứ Bảy thứ 2 & 4)
Mặt trời
Đã đóng cửa
Ngôn ngữ: Quảng Đông, Quan Thoại, Toishan, Anh
3431 Taraval Street,
San Francisco, CA 94116
Ngôn ngữ: Quan thoại, tiếng Anh
1870 Lundy Avenue,
San Jose, CA 95131
Ngôn ngữ: Quan thoại, tiếng Anh
1870 Lundy Avenue,
San Jose, CA 95131