John Tso, MD

John Tso, MD

曹偉麟 醫生

Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại, tiếng Anh
Địa điểm: 1870 Lundy Avenue, San Jose, CA 95131
Giáo dục: Đại học Hồng Kông; Bệnh viện Đa khoa North York, Khu cư trú Y học Gia đình Đại học Toronto; Bệnh viện Queen Elizabeth và Bệnh viện Princess Margaret, Thực tập Y khoa (Hồng Kông);
Hứng thú chuyên môn: Các thủ thuật và phẫu thuật văn phòng
Lợi ích cá nhân: Chế biến gỗ; chế tạo và bay trực thăng điều khiển từ xa; dành thời gian với gia đình