October 8, 2022: Visitacion Valley Community Hub Annual Open House
Ngày 8 tháng 10 năm 2022: Nhà mở thường niên của Trung tâm cộng đồng Visitacion Valley
NEMS mời bạn kỷ niệm 6 năm thành lập Trung tâm cộng đồng Thung lũng Visitacion với một ...
Th10 05, 2022
Sự kiện
October 2022 – Breast Cancer Screening Workshop
Tháng 10 năm 2022 - Hội thảo tầm soát ung thư vú
Tháng 10 là Tháng Nhận thức về Ung thư Vú! Bạn có biết không? Ung thư vú là loại phổ biến thứ hai ...
Th10 01, 2022
Lớp học & hội thảo
September 20, 2022 Is National Voter Registration Day
Ngày 20 tháng 9 năm 2022 là Ngày đăng ký cử tri toàn quốc
Hôm nay là Ngày Đăng ký Cử tri Quốc gia! Mọi cử tri Mỹ đủ điều kiện nên có tùy chọn ...
Th9 20, 2022
Thông cáo báo chí
6th Annual Richmond District Autumn Moon Festival
Lễ hội trung thu hàng năm của Quận Richmond lần thứ 6
Tham gia cùng NEMS để tổ chức Lễ hội Trung thu Thường niên Quận Richmond lần thứ 6 ở San Francisco trên S ...
Th9 13, 2022
Sự kiện
2022 Health Education Activity Schedule (3rd & 4th Quarter)
Lịch trình hoạt động giáo dục sức khỏe năm 2022 (Quý 3 & 4)
Bộ phận Giáo dục Sức khỏe NEMS đã chuẩn bị nhiều lớp học và hội thảo miễn phí cho lớp thứ ba và bốn ...
Th9 08, 2022
Lớp học & hội thảo
Support NEMS Through AmazonSmile
Hỗ trợ NEMS thông qua AmazonSmile
Bạn có biết rằng NEMS là một phần của AmazonSmile? Tìm hiểu cách bạn có thể giúp hỗ trợ NEMS đơn giản qua cửa hàng ...
Th9 01, 2022
Sự kiện
2022 World Hepatitis Day
Ngày viêm gan thế giới 2022
Kể từ năm 2008, Tòa thị chính San Francisco đã bừng sáng vào ngày 28 tháng 7 khi mặt trời lặn để tôn vinh Thế giới Hepa ...
Th8 12, 2022
Thông cáo báo chí
Every Child Deserves the Best Start
Mọi trẻ em đều mong muốn có một khởi đầu tốt nhất
NEMS và Wu Yee Children Services đang hợp tác với nhau để tổ chức các buổi hội thảo phát triển trẻ em ...
Th8 01, 2022
Lớp học & hội thảo
August 2022 – Flu Workshop
Tháng 8 năm 2022 - Hội thảo Cúm
Bệnh cúm còn được gọi là bệnh cúm hoặc bệnh cúm theo mùa. Cảm cúm do vi rút gây ra, dễ lây lan và có thể ...
Th7 29, 2022
Lớp học & hội thảo

Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

Comments Box SVG iconsĐược sử dụng cho các biểu tượng thích, chia sẻ, bình luận và phản ứng
東北醫療中心現可為年滿6個月及以上的社區人士提供新冠疫苗接種。我們目前提供莫德納 (Moderna)、輝瑞(Pfizer) 和諾瓦瓦克斯(Novavax) 疫苗,以及最新的加強針。東北醫療中心為已接種主要新冠疫苗系列且符合年齡條件的會員提供加強針接種。請參考下列條件以確定您是否符合資格接種加強針以及您應該接種哪種加強針(更新於2022年9月12日):• 6個月至4歲: 目前不建議接種加強針。• 5至11歲: 如果您已在超過五個月前接種雙劑輝瑞 (Pfizer-BioNTech) 新冠疫苗,我們建議您接種輝瑞單劑量 (Pfizer monovalent) 加強針。如果您已接種雙劑莫德納 (Moderna) 疫苗,目前不建議接種加強針。• 12至17歲: 如果您已在超過两個月前接種新冠疫苗或最新的單劑 (monovalent) 加強針,我們建議您接種第二劑輝瑞 (Pfizer bivalent) 加強針。• 18歲及以上: 如果您已在超過两個月前接種新冠疫苗或最新的單劑 (monovalent) 加強針,我們建議您接種輝瑞第二劑 (Pfizer bivalent) 或莫德納第二劑 (Moderna bivalent) 加強針。如果您是東北會員,請致電 415-391-9686 安排疫苗接種預約。如果您不是東北會員,請先聯繫我們註冊成為會員。如想了解更多信息,請瀏覽網址:https://nems.org/zh-tw/covid-19/

東北 醫療 中心 現 可 為 年 滿 6 個 月 及 以上 的 社區 人士 提供 新 冠 疫苗 (Moderna) 、 輝瑞 (Pfizer) 和 諾瓦瓦克斯 (Novavax) 疫苗 , 以及 最新 的 加強針。 東北 醫療 中心 為 已 接種 主要 新 冠 疫苗 系列 且 符合 條件 的 的 會員 針 接種。 請 參考 下列 確定 您 是否 符合 資格 接種 針 以及 您 的 會員 以及 您 應該 接種 2022 年 9月 12 日) :

• 6 個 月 至 4 歲 : 目前 不 建議 接種 加強 針。
• 5 至 11 歲 : 如果 您 已 在 超過 五個月 前 接種 雙 劑 輝瑞 (Pfizer-BioNTech) 新 冠 疫苗 , 我們 建議 您 接種 輝瑞 單 (Pfizer đơn trị) 加強 針。 如果 您 已 接種 雙 劑 莫德納(Moderna) 疫苗 , 目前 不 建議 接種 加強 針。
• 12 至 17 歲 : 如果 您 已 在 超過 两個月 前 接種 新 冠 疫苗 或 最新 的 (đơn hóa trị) 加強 針 , 我們 建議 您 接種 第二 劑 輝瑞 (Pfizer lưỡng trị) 加強 針。
• 18 歲 及 以上 : 如果 您 已 在 超過 两個月 前 接種 新 冠 疫苗 或 最新 的 (đơn hóa trị) 加強 針 , 我們 建議 您 輝瑞 第二 劑 (Pfizer lưỡng trị) 或 莫德納 第二 劑 (Moderna hóa trị) 加強 針。

如果 您 是 東北 會員 , 請 致電 415-391-9686 安排 疫苗 接種 預約。 如果 您 不是 東北 請先 請先 聯繫 我們 註冊。 如 想 了解 了解 瀏覽
... Xem thêmThấy ít

2 ngày trước
Did you know? NEMS provides COVID-19 vaccinations and age-eligible boosters to any community member ages 6 months and over. NEMS currently offers Moderna, Pfizer, and Novavax vaccines, as well as bivalent boosters (“updated boosters”).  We offer booster shots to age-eligible members who have completed their primary COVID-19 vaccine series. Please use the following criteria to determine if and which booster you are eligible to receive (as of 9/12/22):• Age 6 months to 4 years: A booster is not recommended at this time.• Age 5 to 11 years: A Pfizer monovalent booster is recommended at least 5 months after completing the Pfizer primary vaccine series. For those who completed the Moderna primary vaccine series, a booster is not recommended at this time.• Age 12 to 17 years: A Pfizer bivalent booster is recommended at least 2 months after completing the primary vaccine series or the last monovalent booster.• Age 18 years and older: A Pfizer or Moderna bivalent booster is recommended at least 2 months after completing the primary vaccine series or the last monovalent booster. If you are a NEMS member, please call 415-391-9686 to make a vaccination appointment. If you are new to NEMS, please register first by calling the number provided. For more information, visit: https://nems.org/covid-19

Bạn có biết không? NEMS cung cấp vắc xin COVID-19 và thuốc tăng cường độ tuổi đủ điều kiện cho bất kỳ thành viên nào trong cộng đồng từ 6 tháng tuổi trở lên. NEMS hiện cung cấp vắc-xin Moderna, Pfizer và Novavax, cũng như thuốc tăng hóa trị hai (“tên lửa đẩy cập nhật”).

Chúng tôi cung cấp các mũi tiêm nhắc lại cho các thành viên đủ điều kiện tuổi đã hoàn thành loạt vắc xin COVID-19 chính của họ. Vui lòng sử dụng các tiêu chí sau để xác định xem bạn có đủ điều kiện nhận được hay không và loại tăng cường nào (kể từ ngày 12/9/22):

• Từ 6 tháng đến 4 tuổi: Không nên tiêm nhắc lại vào thời điểm này.
• Từ 5 đến 11 tuổi: Nên tiêm nhắc lại đơn trị liệu Pfizer ít nhất 5 tháng sau khi hoàn thành loạt vắc xin chính Pfizer. Đối với những người đã hoàn thành loạt vắc xin chính Moderna, không nên tiêm nhắc lại vào thời điểm này.
• Tuổi từ 12 đến 17: Khuyến cáo tiêm nhắc lại hóa trị hai Pfizer ít nhất 2 tháng sau khi hoàn thành loạt vắc xin chính hoặc tiêm nhắc lại đơn giá cuối cùng.
• Từ 18 tuổi trở lên: Nên tiêm nhắc lại hóa trị hai Pfizer hoặc Moderna ít nhất 2 tháng sau khi hoàn thành loạt vắc xin chính hoặc liều nhắc lại đơn giá cuối cùng.

Nếu bạn là thành viên NEMS, vui lòng gọi 415-391-9686 để lấy hẹn chủng ngừa. Nếu bạn chưa quen với NEMS, vui lòng đăng ký trước bằng cách gọi đến số được cung cấp. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập:
... Xem thêmThấy ít

2 ngày trước