Phòng Giáo dục Sức khỏe NEMS đang chủ trì sáu lớp tự quản lý bệnh mãn tính về nhiều chủ đề khác nhau nhằm giúp cải thiện sức khỏe thể chất và tâm lý cũng như chất lượng cuộc sống. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, vui lòng tham gia một hoặc tất cả các lớp học tự quản lý bệnh mãn tính.

Chủ đề: Tìm hiểu công cụ quản lý bản thân cực mạnh
Ngày: 6/6/2024, Thứ năm
Thời gian: 9h30 – 12h
Địa điểm: Khu phố Tàu SF, 728 Đại lộ Thái Bình Dương, Phòng 119
Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông

Chủ đề: Hoạt động thể chất & tập thể dục có thể giúp chúng ta như thế nào?
Ngày: 13/6/2024, Thứ năm
Thời gian: 9h30 – 12h
Địa điểm: Khu phố Tàu SF, 728 Đại lộ Thái Bình Dương, Phòng 119
Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông

Chủ đề: Ăn uống lành mạnh và kiểm soát cơn đau
Ngày: 20/6/2024, Thứ năm
Thời gian: 9h30 – 12h
Địa điểm: Khu phố Tàu SF, 728 Đại lộ Thái Bình Dương, Phòng 119
Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông

Chủ đề: Đọc nhãn thực phẩm & kỹ năng giao tiếp
Ngày: 27/6/2024, Thứ năm
Thời gian: 9h30 – 12h
Địa điểm: Khu phố Tàu SF, 728 Đại lộ Thái Bình Dương, Phòng 119
Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông

Chủ đề: Thư giãn và đối phó với trầm cảm
Ngày: 11/7/2024, Thứ năm
Thời gian: 9h30 – 12h
Địa điểm: Khu phố Tàu SF, 728 Đại lộ Thái Bình Dương, Phòng 119
Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông

Chủ đề: Làm việc hiệu quả hơn với chuyên gia chăm sóc sức khỏe
Ngày: 18/7/2024, Thứ năm
Thời gian: 9h30 – 12h
Địa điểm: Khu phố Tàu SF, 728 Đại lộ Thái Bình Dương, Phòng 119
Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông

Để tìm hiểu thêm, hãy nhấp vào nơi đây để xem hoặc tải xuống tờ thông tin (có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Trung).

Thành viên NEMS có thể đăng ký bất kỳ lớp nào được liệt kê ở trên hoặc đặt câu hỏi bằng cách gọi cho Phòng Giáo dục Y tế theo số (415) 391-9686 ext. 5843.

ĐĂNG LẠI