Tháng Năm là Tháng Nhận thức về Sức khỏe Tâm thần! Bạn có biết không? Sức khỏe tâm thần là tình trạng khỏe mạnh về mặt cảm xúc và tâm lý của chúng ta, định hình cách chúng ta suy nghĩ, cảm nhận và hành động. Nó ảnh hưởng đến cách chúng ta xử lý căng thẳng, liên hệ với người khác và đưa ra quyết định. Trong khi sức khỏe tâm thần tốt giúp chúng ta đương đầu với những thách thức trong cuộc sống và duy trì các mối quan hệ lành mạnh thì các rối loạn sức khỏe tâm thần có thể phá vỡ các quá trình này. Tìm kiếm sự hỗ trợ và hiểu rõ về sức khỏe tâm thần như một phạm vi là rất quan trọng để thúc đẩy hạnh phúc và giảm bớt sự kỳ thị. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về chủ đề này, vui lòng tham dự Hội thảo Nhận thức về Sức khỏe Tâm thần tại Phòng Giáo dục Sức khỏe NEMS.

Các chủ đề bao gồm:

  • Sức khỏe tâm thần là gì và tại sao nó quan trọng?
  • Nguyên nhân và các loại
  • Giữ sức khỏe tinh thần tốt
  • Căng thẳng và đối phó với căng thẳng

Ngày: 7/5/2024 – 30/5/2024, Thứ Ba & Thứ Năm hàng tuần
Thời gian: 10h30-11h30
Địa điểm: SF Chinatown, 1520 Phòng khám Stockton
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Quảng Đông, Tiếng Quan Thoại

Ngày: 6/5/2024 – 20/5/2024, Thứ Hai hàng tuần
Thời gian: 2:00 chiều - 3:00 chiều
Địa điểm: SF Portola, 2574 San Bruno Clinic
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Quảng Đông, Tiếng Quan Thoại

Ngày: 7/5/2024 – 28/5/2024, Thứ Ba hàng tuần
Thời gian: 11:00 sáng - 12:00 trưa
Địa điểm: 211 Eastmoor Ave., Daly City, CA 94015
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Quảng Đông, Tiếng Quan Thoại

Để tìm hiểu thêm, hãy nhấp vào nơi đây để xem hoặc tải xuống tờ rơi hội thảo (có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Trung).

Nếu có thắc mắc hoặc đăng ký lớp học, vui lòng liên hệ với Phòng Giáo dục Sức khỏe của chúng tôi theo số (415) 391-9686 ext. 5843.

ĐĂNG LẠI