Jenna Liang, NP-C

Jenna Liang, NP-C

梁凯芬 医护师

语言: 英语、粤语、国语
地点: 1400 Noriega Street, San Francisco, CA 94118
教育: 加州州立大学洛杉矶分校 (California State University, Los Angeles )
专业兴趣: 预防医学护理、健康教育、老人科、妇女健康
个人兴趣: 旅游、远足、游泳、烹饪、抽时间陪伴家人和小狗