Ning Ding, L.Ac

Ning Ding, L.Ac

丁寧 針灸師

語言: 國語、英語
地點: 1870 Lundy Avenue, San Jose, CA 95131
教育: 加州五系中醫藥大學 (Five Branches University)
專業興趣: 疼痛管理
個人興趣: 烹飪、戶外活動、旅遊、閱讀