Ning Ding, L.Ac

Ning Ding, L.Ac

丁寧 針灸師

Ngôn ngữ: Quan thoại, tiếng Anh
Địa điểm: 1870 Lundy Avenue, San Jose, CA 95131
Giáo dục: Đại học Năm chi nhánh
Hứng thú chuyên môn: Quản lý cơn đau
Lợi ích cá nhân: Nấu ăn, hoạt động ngoài trời, du lịch, đọc sách