Vivian Leung, DPT

Vivian Leung, DPT

梁寶恩物理治療師

語言:
地點: 728 Pacific Avenue, Suite 301, San Francisco, CA 94133
教育: MGH 衛生職業研究所
專業興趣: 骨科損傷、ACL康復、髖膝關節置換術後康復
個人興趣: 攀岩、舉重、看電影和閱讀