Albert Leung, MD

Albert Leung, MD

梁仲明 醫生

Ngôn ngữ: Quan thoại, tiếng Anh
Địa điểm: 2574 San Bruno Avenue, 2nd Floor, San Francisco, CA 94134
Giáo dục: Trường Y Học Harvard; Trung tâm Y tế Đại học Chicago, Nội trú và Thực tập Y tế Cấp cứu
Hứng thú chuyên môn: Thuốc chăm sóc khẩn cấp
Lợi ích cá nhân: Trượt tuyết, quần vợt, chạy, du lịch, đọc sách, âm nhạc