tình nguyện viên

Chương trình Tình nguyện viên NEMS

NEMS cung cấp thú vị MỚI các cơ hội tình nguyện cho phép bạn trải nghiệm và cung cấp “Chăm sóc sức khỏe từ trái tim”. Tìm hiểu thêm về các cơ hội hiện tại và đăng ký trở thành tình nguyện viên dưới đây!

Chương Trình Thiện Nguyện Linda Yu Bien

Mỗi năm, NEMS tìm kiếm những sinh viên đại học quan tâm đến việc theo đuổi nghề nghiệp liên quan đến sức khỏe cho Chương trình Tình nguyện Linda Yu Bien của chúng tôi vào mùa hè. Mục tiêu của chương trình là giúp học sinh tiếp xúc với môi trường năng động của một trung tâm y tế cộng đồng để các em có thể hiểu rõ hơn về cách thức chăm sóc sức khỏe được cung cấp cho những người dân chưa được phục vụ. Tìm hiểu thêm về chương trình năm nay bằng cách nhấp vào liên kết bên dưới.

Tìm hiểu thêm