Ali Zaidi, MD

Ali Zaidi, MD

阿里 ‧ 賽 迪 醫生

Ngôn ngữ: Tiếng Hindi, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh
Địa điểm: 1520 Stockton Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94133
Giáo dục: Trường Y khoa UCSF; Viện Mắt Scheie tại Đại học Pennsylvania, Khu dân cư Nhãn khoa (Philadelphia, PA); Viện mắt Scheie tại Đại học Pennsylvania, Học bổng phẫu thuật ống kính (Philadelphia, PA)