Andrew Wang, DPT

Andrew Wang, DPT

王安傑 物理 治療 博士

Ngôn ngữ: Quan thoại, tiếng Anh
Địa điểm: 728 Pacific Avenue, Suite 301, San Francisco, CA 94133
Giáo dục: Học viện Công nghệ New York
Hứng thú chuyên môn: Phục hồi chức năng thể thao, lão khoa, trị liệu bằng tay
Lợi ích cá nhân: Thể thao, trò chơi điện tử, du lịch, âm nhạc, động vật, lịch sử