Brenda Luan, DDS

Brenda Luan, DDS

栾佳欣 牙科醫生

Ngôn ngữ: Tiếng Quan Thoại, Tiếng Anh, Tiếng Quảng Đông (Hội thoại)
Địa điểm: 1520 Stockton Street, San Francisco, CA 94133
Giáo dục: Trường Đại học Nha khoa Thái Bình Dương
Lợi ích cá nhân: Đi bộ, nấu ăn, làm bánh, khám phá thành phố