Khu phố Tàu - Trung tâm Y học Cổ truyền NEMS tại 728 Pacific Avenue Suite 503

Chinatown – NEMS Traditional Medicine Center at 728 Pacific Avenue Suite 503

三藩市 華埠 728 Thái Bình Dương 街 503 室 針灸 科 診所

Các dịch vụ có sẵn: Châm cứu

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại
Địa điểm: 728 Pacific Avenue, Suite 503, San Francisco, CA 94133