Danny Louie, DC

Danny Louie, DC

雷永行 醫生

Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông, tiếng Anh
Địa điểm: 1520 Stockton Street, San Francisco, CA 94133
Giáo dục: Đại học Chiropractic Palmer, Cơ sở phía Tây
Hứng thú chuyên môn: Cơ sinh học, y học thể thao, phục hồi chức năng
Lợi ích cá nhân: Rèn luyện thể chất và võ thuật, dành thời gian cho gia đình