Fan Li, LCSW

Fan Li, LCSW

李凡 註冊 臨床 社工

Ngôn ngữ: Quan thoại, tiếng Anh
Địa điểm: 1520 Stockton Street, 2nd Floor, San Francisco, CA 94133
Giáo dục: Trường Công tác Xã hội Bạc của Đại học New York
Hứng thú chuyên môn: Rối loạn lo âu, Rối loạn trầm cảm, các vấn đề gia đình, lớp học làm cha mẹ, điều chỉnh và thích ứng văn hóa
Lợi ích cá nhân: Dành thời gian cho gia đình, xem phim, khám phá thế giới