Grace Fuong, MD

Grace Fuong, MD

馮如琛 醫生

Ngôn ngữ: Quan thoại, Fukienese, Đài Loan, Quảng Đông, Anh
Địa điểm: 1450 Noriega Street, San Francisco, CA 94122
Giáo dục: Cao đẳng Y tế Trung Quốc (Đài Loan); UCSF Khoa Nhi, Nội trú Nhi khoa; Trung tâm Y tế Kaiser Permanente, Nội trú và Thực tập Nhi khoa (San Francisco, CA)
Hứng thú chuyên môn: Nhi khoa tổng quát, quản lý hen suyễn, dị ứng
Lợi ích cá nhân: Tennis, bơi lội, du lịch, dành thời gian cho gia đình