Irene (Yue) Hao, MD

Irene (Yue) Hao, MD

郝玥 實習醫生

Ngôn ngữ: Quan thoại, tiếng Anh
Địa điểm: 1520 Stockton Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94133
Giáo dục: Đại học Y Sơn Tây (Sơn Tây, Trung Quốc)
Lợi ích cá nhân: Bơi lội