Kimberly Lin, RDH

Kimberly Lin, RDH

黃 婉 金 註冊 牙科 護理 師

Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Quan Thoại
Địa điểm: 1520 Stockton Street, 4th Floor, San Francisco, CA 94133
Giáo dục: Chương trình Vệ sinh Nha khoa của Đại học Foothill