Lily Chu, MD

Lily Chu, MD

朱玉立 醫生

Ngôn ngữ: Quan thoại, tiếng Anh
Địa điểm: 1520 Stockton Street, San Francisco, CA 94133
Giáo dục: Đại học Nam California
Lợi ích cá nhân: Mạt chược, chụp ảnh, đi chơi với cháu gái