Lisa Jang, DDS

Lisa Jang, DDS

郑美姮 牙科醫生

Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông, tiếng Anh
Địa điểm: 1520 Stockton Street, 4th Floor, San Francisco, CA 94133
Giáo dục: Đại học Nha khoa New York
Lợi ích cá nhân: Đọc sách, tập thể dục (pilates và yoga), yêu động vật