Melissa (Fangchen) Guo, ACSW

Melissa (Fangchen) Guo, ACSW

郭方晨 臨床社工

Ngôn ngữ: Quan thoại, tiếng Anh
Địa điểm: 1520 Stockton Street, San Francisco, CA 94133
Giáo dục: Đại học Washington Trường St.Louis Trường Brown
Hứng thú chuyên môn: Trẻ em, thanh niên và gia đình, sức khỏe tâm thần
Lợi ích cá nhân: Đi bộ đường dài, đọc sách, âm nhạc, khiêu vũ, dành thời gian với bạn bè