San Jose - 1870 Lundy Clinic

San Jose – 1870 Lundy Clinic

聖荷西 1870 Lundy 街 診所

Các dịch vụ có sẵn: Nội khoa, Phòng khám gia đình, Nhi khoa, Sản phụ khoa, Chuyên khoa y tế, Nha khoa, Sức khỏe hành vi, Đo thị lực, Dược phẩm, X quang, Phòng thí nghiệm, Giáo dục Sức khỏe, Dịch vụ Thành viên (Đăng ký, Đủ điều kiện và Ghi danh)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại, tiếng Việt, tiếng Hindi, tiếng Đài Loan, tiếng Toishan, tiếng Tây Ban Nha y tế
Địa điểm: 1870 Lundy Avenue, San Jose, CA 95131