Ngôn ngữ: tiếng Quảng Đông, tiếng Anh
870 Lundy Avenue,
San Jose, CA 95131