Xin Chen, ACSW

Xin Chen, ACSW

陳昕 臨床社工

Ngôn ngữ: Quan thoại, tiếng Anh
Địa điểm: 1870 Lundy Avenue, San Jose, CA 95131
Giáo dục: Trường Công tác Xã hội Đại học Columbia
Hứng thú chuyên môn: Rối loạn trầm cảm, rối loạn lo âu, thực hành dựa trên bằng chứng, chăm sóc hợp tác, sức khỏe hành vi tổng hợp
Lợi ích cá nhân: Rèn luyện thể chất và tinh thần, dành thời gian với mèo