Alice Wu, PharmD

Alice Wu, PharmD

吴思华 藥學博士

Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại (đàm thoại), tiếng Anh
Địa điểm: 1870 Lundy Avenue, San Jose, CA 95131
Giáo dục: Trường Dược UCSF
Hứng thú chuyên môn: Tim mạch, tâm thần học
Lợi ích cá nhân: Mỹ thuật, âm nhạc, đọc sách