Elliott Lam, PharmD

Elliott Lam, PharmD

林日朗 藥學博士

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Quảng Đông, Tiếng Quan Thoại (đàm thoại)
Địa điểm: 2574 San Bruno Avenue, San Francisco, CA 94134
Giáo dục: Trường Dược UCSD
Hứng thú chuyên môn: Chăm sóc quan trọng, bệnh truyền nhiễm
Lợi ích cá nhân: Ô tô, Công thức 1, bóng rổ, sưu tập giày thể thao, pha cà phê