Karen Hoàng, FNP

Karen Huang, FNP

醫護師

Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông, tiếng Anh
Địa điểm: 2574 San Bruno Avenue, San Francisco, CA 94134
Giáo dục: Đại học Azusa Pacific (Azusa, California)
Lợi ích cá nhân: Tiếp cận nhà thờ, tình nguyện, âm nhạc, du lịch