Michele Wong, MD

Michele Wong, MD

黃文麗 醫生

Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Địa điểm: 2574 San Bruno Avenue, San Francisco, CA 94134
Giáo dục: Trường Đại học Y khoa Saint Louis; Trường Y khoa UCLA
Hứng thú chuyên môn: Y tế dự phòng, sức khỏe tâm thần
Lợi ích cá nhân: Du lịch, đọc sách