Qi Kou, L.Ac.

Qi Kou, L.Ac.

寇琦 針灸師

Ngôn ngữ: Quan thoại, tiếng Anh
Địa điểm: 2633 Ssn Bruno Avenue, San Francisco, CA 94134
Giáo dục: Đại học Năm ngành (CA), Đại học Y học Trung Quốc Bắc Kinh (Bắc Kinh, Trung Quốc); Bệnh viện Hữu nghị Trung-Nhật (Bắc Kinh, Trung Quốc)
Hứng thú chuyên môn: Cân bằng hệ hô hấp và tiêu hóa, sức khỏe phụ nữ, kiểm soát cơn đau, chăm sóc ung thư
Lợi ích cá nhân: Thể thao, đọc sách, du lịch, khí công