Các dịch vụ có sẵn: Nội khoa, Phòng khám gia đình, Nhi khoa, Sản phụ khoa, Chuyên khoa y tế, Châm cứu, Thần kinh cột sống, Sức khỏe hành vi, Dinh dưỡng, Nha khoa, Đo thị lực, Dược phẩm, X-quang / X-quang, Phòng thí nghiệm, Giáo dục sức khỏe, Dịch vụ thành viên (Đăng ký, Đủ điều kiện và Ghi danh)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Quảng Đông, Tiếng Quan Thoại, Tiếng Việt, Tiếng Toishan, Tiếng Thượng Hải, Tiếng Đài Loan, Tiếng Miến Điện, Tiếng Tagalog, Tiếng Tây Ban Nha y tế
1520 Stockton Street,
San Francisco, CA 94133
Thứ Hai đến Thứ Sáu
8 giờ sáng - 6 giờ chiều
Đã ngồi
8:00 sáng - 12:00 trưa, 1:00 chiều - 5:00 chiều
Mặt trời
Đã đóng cửa

Các dịch vụ có sẵn: Châm cứu

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Quảng Đông, Tiếng Quan Thoại
728 Pacific Avenue, Suite 503,
San Francisco, CA 94133
Thứ Hai đến Thứ Sáu
8:00 sáng - 12:00 trưa, 1:00 chiều - 5:00 chiều
Đã ngồi
Đã đóng cửa
Mặt trời
Đã đóng cửa
Ngôn ngữ: tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại, tiếng Anh
1850 Sullivan Avenue, Suite 150,
Daly City, CA 94015
Ngôn ngữ: Quan thoại, tiếng Anh
2308 Taraval Street,
San Francisco, CA 94116
Ngôn ngữ: Quan thoại, Quảng Đông, Anh
82 Leland Avenue,
San Francisco, CA 94134

Các dịch vụ có sẵn: Thực hành Gia đình, Châm cứu, Dịch vụ Thành viên (Đăng ký, Đủ điều kiện và Ghi danh)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Quảng Đông, Tiếng Quan Thoại
1443 Ocean Avenue,
San Francisco, CA 94112
Thứ Hai đến Thứ Sáu
Mở cửa trở lại vào mùa thu 2022
Đã ngồi
Đã đóng cửa
Mặt trời
Đã đóng cửa
Ngôn ngữ: Quan thoại, Quảng Đông, Đài Loan, Anh
1520 Stockton Street, 2nd Floor,
San Francisco, CA 94133
Ngôn ngữ: Quan thoại, Quảng Đông, Anh
728 Pacific Avenue, Suite 403,
San Francisco, CA 94133
Ngôn ngữ: Quan thoại, tiếng Anh
1870 Lundy Avenue,
San Jose, CA 95131
  • 1
  • 2