Rena Hu, MD

Rena Hu, MD

胡 睿 醫生

Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại, tiếng Thượng Hải, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha y tế
Địa điểm: 1400 Noriega Street, 2nd Floor, San Francisco, CA 94122
Giáo dục: Cao đẳng Y tế New York; UCSF Fresno, Nội trú Sản phụ khoa
Hứng thú chuyên môn: Sức khỏe phụ nữ
Lợi ích cá nhân: Du lịch, đọc sách, nấu ăn, xem phim