Samantha Young, PharmD

Samantha Young, PharmD

Samantha Young 藥學 博士

Ngôn ngữ: Quan thoại, tiếng Anh
Địa điểm: 1520 Stockton Street, 1st Floor, San Francisco, CA 94133
Giáo dục: Trường Dược Đại học Houston
Hứng thú chuyên môn: Quản lý HIV, sức khỏe phụ nữ
Lợi ích cá nhân: Làm bánh, du lịch, dành thời gian cho gia đình