Sandar Htun, MD

Sandar Htun, MD

林月娥 醫生

Ngôn ngữ: Tiếng Miến Điện, tiếng Quan Thoại, tiếng Anh
Địa điểm: 211 Eastmoor Avenue, Daly City, CA 94015
Giáo dục: Đại học Y khoa, Mandalay (Myanmar); Trung tâm y tế Wyckoff Heights, Khu nội trú (Brooklyn, NY)
Hứng thú chuyên môn: Tăng huyết áp và quản lý bệnh tiểu đường, y tế dự phòng
Lợi ích cá nhân: Đi dạo, dành thời gian cho gia đình