Sara Lam, PharmD

Sara Lam, PharmD

林苑碧 藥學博士

Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại, tiếng Anh
Địa điểm: 1870 Lundy Avenue, San Jose, CA 95131
Giáo dục: Trường Dược UCSF
Lợi ích cá nhân: Thích đọc sách, đan lát, chơi với hai chú thỏ cưng của tôi