Shirley Shuang Yun Zhu, PharmD

Shirley Shuang Yun Zhu, PharmD

朱 雙 韻 藥學 博士

Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông, Toishan, tiếng Anh
Địa điểm: 1870 Lundy Avenue, San Jose, CA 95131
Giáo dục: California Northstate University College of Pharmacy (Elk Grove, CA)
Lợi ích cá nhân: Đọc sách, đi dạo qua vườn bách thảo, nướng đồ ngọt lấy cảm hứng từ châu Á