Tony Zhou, MD

Tony Zhou, MD

周天丞 醫生

Ngôn ngữ: Quan thoại, tiếng Anh
Địa điểm: 1520 Stockton Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94133
Giáo dục: Trường Y thuộc Đại học Kansas; Thực tập sinh Y học Gia đình của Trung tâm Y tế Đại học Maryland; Cơ quan Y tế Dự phòng Tổng quát Bệnh viện Johns Hopkins
Hứng thú chuyên môn: Y tế dự phòng, y tế dân số, tin học y tế, y học ẩm thực
Lợi ích cá nhân: Bóng chuyền, tennis, đi bộ đường dài