William Nham, MD

William Nham, MD

任威廉 醫生

Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại, tiếng Anh
Địa điểm: 1870 Lundy Avenue, San Jose, CA 95131
Giáo dục: Trường Y thuộc Đại học St. George; Đại học bang Wayne Nội trú Y học Gia đình
Lợi ích cá nhân: Nấu ăn, du lịch, tình nguyện, phục vụ cộng đồng