Dịch vụ có sẵn: Nội khoa, Châm cứu

Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại, tiếng Thượng Hải, tiếng Bengali, tiếng Hindi, tiếng Urdu
1850 Sullivan Avenue, Suite 150,
Daly City, CA 94015
Thứ Hai đến Thứ Sáu
8:00 sáng - 12:00 trưa, 1:00 chiều - 5:00 chiều
Đã ngồi
Đã đóng cửa
Mặt trời
Đã đóng cửa