Tìm hiểu thêm về các Lớp Giáo dục Sức khỏe MIỄN PHÍ cho bệnh nhân NEMS!

Phòng Giáo dục Sức khỏe NEMS đã chuẩn bị nhiều hoạt động/lớp học miễn phí cho bệnh nhân, bao gồm Chương trình HEAL, Chương trình Cai thuốc lá, Hội thảo Giải pháp Công nghệ, Hội thảo An toàn Thuốc, Hoạt động Thể chất & Bingo Cao cấp, v.v.!

Vui lòng bấm vào nơi đây để xem hoặc tải xuống lịch trình (có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Trung).

Mọi thắc mắc hoặc đăng ký lớp học, vui lòng liên hệ Phòng Giáo dục Sức khỏe tại (415) 391-9686 máy lẻ. 5843.

ĐĂNG LẠI