Tháng Tư là Tháng Nhận thức về Bệnh Tăng huyết áp! Bạn có biết không? Tăng huyết áp là một bệnh mãn tính rất phổ biến ở người lớn. Tăng huyết áp mãn tính có thể dẫn đến tăng nguy cơ đau tim, bệnh tim và tổn thương các cơ quan khác. Sống một lối sống lành mạnh có thể giúp giảm nguy cơ phát triển bệnh cao huyết áp. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về bệnh tăng huyết áp, vui lòng tham dự Hội thảo Giáo dục Sức khỏe NEMS.

Các chủ đề bao gồm:

  • Huyết áp là gì?
  • Tăng huyết áp là gì?
  • Các yếu tố rủi ro
  • Các dấu hiệu và triệu chứng
  • Ngăn ngừa tăng huyết áp

Ngày: 2/4/2024 – 30/4/2024, Thứ Ba & Thứ Năm hàng tuần
Thời gian: 10h30-11h30
Địa điểm: SF Chinatown, 1520 Phòng khám Stockton
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Quảng Đông, Tiếng Quan Thoại

Ngày: 1/4/2024 – 29/4/2024, Thứ Hai hàng tuần
Thời gian: 2:00 chiều - 3:00 chiều
Địa điểm: SF Portola, 2574 San Bruno Clinic
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Quảng Đông, Tiếng Quan Thoại

Ngày: 2/4/2024 – 30/4/2024, Thứ Ba hàng tuần
Thời gian: 11:00 sáng - 12:00 trưa
Địa điểm: 211 Eastmoor Ave., Daly City, CA 94015
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Quảng Đông, Tiếng Quan Thoại

Để tìm hiểu thêm, hãy nhấp vào nơi đây để xem hoặc tải xuống tờ rơi hội thảo (có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Trung).

Nếu có thắc mắc hoặc đăng ký lớp học, vui lòng liên hệ với Phòng Giáo dục Sức khỏe của chúng tôi theo số (415) 391-9686 ext. 5843.

ĐĂNG LẠI