Bạn có biết mình có thể tải xuống phiên bản điện tử của Hồ sơ vắc xin COVID-19 của mình không? Hồ sơ điện tử là một bản sao lưu của thẻ tiêm chủng giấy và có thể được truy cập bất kỳ lúc nào cho các sự kiện lớn. Vui lòng tham dự hội thảo miễn phí của chúng tôi để tìm hiểu về cách tải xuống Hồ sơ vắc xin COVID-19 kỹ thuật số!

Để tìm hiểu thêm, vui lòng nhấp vào nơi đây để xem hoặc tải xuống tờ rơi hội thảo (có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Trung).

Mọi thắc mắc hoặc đăng ký lớp học, vui lòng liên hệ Phòng Giáo dục Sức khỏe theo số máy (415) 391-9686. 5843 .

 

ĐĂNG LẠI