Tìm hiểu thêm về các Lớp Giáo dục Sức khỏe MIỄN PHÍ dành cho thành viên NEMS!

Ban Giáo dục Sức khỏe NEMS đã chuẩn bị nhiều hoạt động/lớp học miễn phí cho các thành viên, bao gồm Chương trình HEAL, Chương trình Cai thuốc lá, Chương trình Ăn uống lành mạnh, Hội thảo Giải pháp Công nghệ, Hội thảo Thể dục, Hội thảo Tự quản lý, v.v.!

Vui lòng bấm vào nơi đây để xem hoặc tải xuống lịch hoạt động trong quý 2 năm 2024 (có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Trung).

Mọi thắc mắc hoặc đăng ký lớp học, vui lòng liên hệ Phòng Giáo dục Sức khỏe tại (415) 391-9686 máy lẻ. 5843.

ĐĂNG LẠI