hãy tham gia Chương trình NEMS Chăm sóc Toàn diện cho Người cao tuổi (PACE) cho một loạt các cuộc nói chuyện về sức khỏe MIỄN PHÍ hàng tuần có tên là “Chuỗi giờ uống trà” do chính các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của chúng tôi, những người có kinh nghiệm làm việc với người cao tuổi, trình bày! Trà và đồ ăn nhẹ miễn phí sẽ được cung cấp trong mỗi buổi học bắt đầu từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 (thứ Tư hàng tuần). Các buổi nói chuyện về sức khỏe trong Chuỗi thời gian uống trà của chúng tôi mang đến cơ hội tuyệt vời cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu về các vấn đề sức khỏe liên quan đến người cao niên và đặt câu hỏi trực tiếp! Tất cả đều được hoan nghênh tham dự và không cần đăng ký. Nếu có thắc mắc về Chuỗi Giờ Uống Trà với NEMS PACE, vui lòng gọi số 415-333-8909. Chúng tôi mong sẽ gặp bạn ở đó!

Chủ đề: Góc nhìn Bác sĩ: Tuổi già khỏe và hạnh phúc
Ngày: Thứ Tư, 7/12/2023
Thời gian: 3:00 chiều – 4:00 chiều
Địa điểm: Trung tâm NEMS PACE, 728 Pacific Avenue, Tầng 2, San Francisco, CA 94133
 
Chủ đề: Co duỗi nhẹ nhàng để giảm đau
Ngày: Thứ Tư, 19/7/2023
Thời gian: 3:00 chiều – 4:00 chiều
Địa điểm: Trung tâm NEMS PACE, 728 Pacific Avenue, Tầng 2, San Francisco, CA 94133
 
Chủ đề: Quản lý huyết áp cho người cao tuổi
Ngày: Thứ Tư, 26/7/2023
Thời gian: 3:00 chiều – 4:00 chiều
Địa điểm: Trung tâm NEMS PACE, 728 Pacific Avenue, Tầng 2, San Francisco, CA 94133
 
Đề tài: Ăn uống trường thọ
Ngày: Thứ Tư, 8/2/2023
Thời gian: 3:00 chiều – 4:00 chiều
Địa điểm: Trung tâm NEMS PACE, 728 Pacific Avenue, Tầng 2, San Francisco, CA 94133
 
Để tìm hiểu thêm, hãy nhấp vào nơi đây để xem hoặc tải xuống tờ rơi Chuỗi thời gian uống trà (có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Trung).
ĐĂNG LẠI