Tháng 9 là Tháng Giáo dục về Cholesterol Quốc gia! Bạn có biết không? Cholesterol là một chất giống như sáp, được cơ thể tạo ra để xây dựng tế bào, tạo ra vitamin và các hormone khác. Tuy nhiên, có quá nhiều cholesterol có thể gây ra nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng như làm tăng sự phát triển của bệnh tim và đột quỵ. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cholesterol, vui lòng tham dự Hội thảo Giáo dục Sức khỏe NEMS.

Các chủ đề bao gồm:

  • Cholesteron là gì?
  • Tại sao cholesterol lại quan trọng?
  • Cholesterol tốt và cholesterol xấu
  • Kiểm tra, thay đổi, kiểm soát
  • Các yếu tố rủi ro
  • Phòng ngừa và điều trị cholesterol cao

Ngày: 5/9/2023 – 28/9/2023, Thứ Ba & Thứ Năm hàng tuần
Thời gian: 10h30-11h30
Địa điểm: SF Chinatown, 1520 Phòng khám Stockton
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Quảng Đông, Tiếng Quan Thoại

Ngày: 6/9/2023 – 27/9/2023, Thứ Tư hàng tuần
Thời gian: 2:00 chiều - 3:00 chiều
Địa điểm: San Jose, 1870 Phòng khám Lundy
Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng phổ thông

Để tìm hiểu thêm, hãy nhấp vào nơi đây để xem hoặc tải xuống tờ rơi hội thảo (có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Trung).

Mọi thắc mắc hoặc đăng ký lớp học, vui lòng liên hệ Phòng Giáo dục Sức khỏe của chúng tôi theo số máy lẻ (415) 391-9686. 5843 hoặc (408) 573-9686 máy lẻ. 8711.

ĐĂNG LẠI